thumbnail-8

Noppakao Mansion

มียามรักษาการณ์ 24 ชม
มีกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย
มีที่จอดรถสะดวกสบาย
ยินดีต้อนรับ สำหรับผู้เช่าระยะสั้น
สถานที่ของเราเงียบสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การอยู่อาศัย
ห้องพักปรับปรุงใหม่